Převod na typograficky správný text v HTML

Typograficky správný text mj. znamená používání skutečných pomlček místo spojovníků, používání českých „kulatých“ místo "rovných" uvozovek a svázání jednoslovných předložek a spojek s následujícím slovem tak, aby nezůstávaly osamoceny na konci řádku.

Tyto tři zásady samy o sobě nejsou dostatečné pro typograficky dokonalý text, jejich dodržování však může vašemu textu jedině prospět.

Nastavení

Poznámky:

  • Spojovník (-) bude nahrazen pomlčkou (–), pokud je spojovník obklopen z obou stran tzv. „bílým znakem“ (mezera, tabulátor, zalomení řádku apod.).
  • Aby byly rovné uvozovky v HTML kódu nahrazeny kulatými, musí být zapsány entitou ". Dvě po sobě následující (nikoliv bezprostředně) rovné uvozovky jsou považovány za párové.
  • S následujícím slovem budou svázány předložky a spojky a, i, k, o, s, u, v, z (i velkými písmeny) pokud jim předchází „bílý znak“ či konec HTML tagu a pokud za nimi následuje „bílý znak“.
  • Pokud chcete mít na svých stránkách typograficky dokonalý text, podívejte se na stránky o typografii na webu.